تاريخ : | | نویسنده : مدیر

نمونه عکس هایی از ویلاها و فضای سبز و محوطه دهکده تفریحی زاینده رود در زیر آورده شده اند.

 

دریاچه زاینده رود

 

 

 

 

 

 

نیمکت هایی برای مشاهده دریاچه زاینده رود

 

 

 

 

 

دهکده زاینده رود

 

 

 

 

 

فضای سبز در داخل دهکده

 

 

 

 

 

نمونه ای از ویلاهای دهکده زاینده رود

 

 

 

 

 

ویلایی دیگر

 

 

 

 

 

ویلا در دهکده

 

 

 

 

 

ویلا

 

 

 

نمای کلی از دهکده تفریحی زاینده رود

 

 

 

 

 

 

   • فروش بک لینک
  • جاده ماز